Reconnection

Čtěte na této stránce:

Rekonektivní léčení — Reconnective Healing®


Dr. Eric Pearl popisuje Rekonektivní léčení takto:
Rekonektivní léčení  je způsob uzdravování, který je zde na planetě Zemi vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým Vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládám, že je schopné nás napojit na Vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex léčivých frekvencí, ale dost možná přes zcela nové zóny. Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích.

Rekonektivní léčení trvá přibližně jednu hodinu. Je jen na  Vás, kolik sezení budete chtít absolvovat. Doporučuji je jedno až tři sezení na daný problém, kvůli kterému jste se pro léčení rozhodli.

Rekonektivní léčení  většinou vypadá a probíhá odlišně, než očekáváme. Někdy neproběhne tam, kde ho čekáme nebo chceme, ale proběhne tam, kde ho potřebujeme. Co se během léčení děje, to vám pravděpodobně nikdo nevysvětlí a nejspíš to ani nikdo neví..

Já vnímám léčení s reconnection jako širokospektrální (zahrnuje různé frekvence). Do léčení nezasahuji, energie sama ví kde je jí nejvíce potřeba. Rekonektivní léčení je mimo čas a prostor.Je za hranicí našeho ega. Nikdo vám nebude říkat, co děláte dobře nebo špatně. Léčení prostě proběhne.

Co se při léčení může dít?
Klienti nejčastěji mají viditelné projevy jako je rychlý pohyb očí. Asi jako během REM fáze spánku. Někdy se stává že tyto náhlé oční pohyby mají na každém oku jinou frekvenci.. Dochází ke  změnám v dýchání, kručení v žaludku, pohybům  rukou i celého těla. Někteří lidé se nezadržitelně  smějí, někomu tečou slzy. Někdo může vidět různé bytosti, barvy, mít pocit že létá  a nebo jasně cítí  vůni květin. Klienti často popisují své pocity z léčení jako mír, vyrovnanost, blaženost , svoboda a radost. Ale může se  stát  nevnímáte nic. Nejlépe je nic neočekávat.

Pokud máte zájem o Rekonektivní léčení, udělejte si na sezení asi jednu hodinu času.

— Videoukázka z kurzu Dr. Erica Pearla v Izraeli (anglicky a hebrejsky)

Osobní Reconnection — The Reconnection®


O Personal Reconnection  Dr. Eric Pearl říká:
Personal Reconnection  je prvotním procesem znovunapojení s vesmírem, což umožňuje  Rekonektivnímu léčení zaujmout své místo. Toto léčení a jeho evoluční frekvence se skládají z nového pásma přinášeného skrze spektrum světla a informací. Personal Reconnection umožňuje,  že jsme schopni komunikovat s těmito novými úrovněmi světla a informací a je to skrze tyto nové úrovně světla a informací, že jsme schopni se znovu spojit. Tohle je něco nového. Tohle je jiné. Tohle je opravdové - a je to v každém z vás.

Co to je Personal Reconnection
Personal Reconnection, Znovunapojení je postup který umožňuje napojení našich vlastních energetických polí  na  energie Vesmíru a planety Země. Rituál The Reconnection, Znovunapojení prováděný náležitou  osobou (certifikovaný praktik) znovu napojuje  naše připojení s touto sítí linií a přináší nová spojení, která umožňují  kompletní přístup k těmto univerzálním frekvencím. Tyto nové frekvence jsou vhodné nejen pro naše léčení ale hlavně náš osobní vývoj.

Co nám osobní Reconnection umožňuje
Být  „znovunapojen“ znamená mít dokonalý přistup k energii Reconnection, informacím a světlu Vesmíru a planety Země. Připojení zintenzivňuje  a rozšiřuje možnosti našich jemných těl i těla fyzického  pracovat s energií Reconnection. Následně se zlepšuje schopnost uzdravovat. Personal Reconnection v nás aktivuje tyto energetické dráhy, napojuje nás na ještě silnější a vyvinutější úrovně než minulosti. Umožňuje nám přizpůsobit si jedinečné úrovně vibrací a frekvencí pro léčení a hlavně náš vývoj. Slovy Dr. Erica  Pearla dochází k akceleraci „životní cesty“.

Jak to probíhá:  
Pokud se rozhodnete pro osobní Reconnection je potřeba abyste si vyhradili asi 1 hodinu času ve dvou po sobě následujících dnech. Samotný rituál Reconnection  probíhá ve dvou  fázích. Mezi nimi  musí být alespoň jedna ale ne více než tři noci. Reconnection trvá asi 40 minut. Při reconnection si pohodlně   lehnete na záda a zavřete oči. Potom už se můžete nechat unášet ne frekvencích této energie. Reconnection je osobní prožitek, dotek vesmíru a každý ho prožívá a vnímá jinak. Tak jak jako jsme všichni jedineční, tak máme odlišné prožitky při Reconnection. Je to jen Vaše chvilka, tak si ji užijte po svém.  

Dr. Eric Pearl říká:
Každá zkušenost s Rekonektivním Léčením je jedinečná. Často jsou vyléčení hlášena okamžitě během jediného sezení a někdy trvá trochu déle, než se léčení vyvine. Pokud budete mít štěstí, vaše léčení přijde ve formě, kterou předpokládáte; pokud máte opravdu štěstí, vaše léčení přijde ve formě, na kterou jste ani nepomysleli, takové, kterou má vesmír na mysli právě pro vás.

Léčení mohou přijít ve všech formách. Nejlepší způsob, jak si dovolit vyléčení, je být ve stavu očekávání, neočekávat nic určitého nebo vytoužené výsledky. Položte se na stůl, relaxujte, zavřete své oči a jednoduše si všímejte. Pozorujte. Staňte se obojím, pozorovatelem i pozorovaným.

Buďte v odpočinkové atmosféře, položte se na svá záda na masážní stůl nebo na cokoliv pohodlného, pro co jste se rozhodli, zavřete své oči a všímejte si. Jenom si všímejte. Vzdejte se své účasti v procesu a jednoduše pozorujte, že je tam něco, co lze sledovat, stejně jako když tam není ke sledování nic; ležte tam a nechte to jít, jako byste prostě měli trochu neočekávaného času k odpočinku.

Nedoporučoval bych, abyste nutili svoji mysl být prázdnou nebo se pokoušeli na nic nemyslet. Je pravidlem, že lidé mají problém s konceptem nemyšlení. Mysl vždycky jede. Doporučil bych, abyste si jednoduše všímali čehokoliv, co samo přitáhne vaši pozornost. To vám dává možnost něco dělat a má tendenci zmírňovat stres často způsobený tím, když se snažíte na nic nemyslet a zkoušíte něco, o čem nevíte, jak na to. Umístěte pozornost dovnitř svého těla a dovolte, aby cestovala skrze něj. Pozorováním čehokoliv, co vnímáte, mimo to obvyklé, vám dá dostatek k zaneprázdnění mysli, aniž byste se ztratili v mentálních „měl/měla bych“ a „neměl/neměla bych“.

Nedýchejte speciálním způsobem, nesnažte se vizualizovat si relaxační scény nebo požadovaný výsledek, ani nemeditujte a neopakujte tiše mantry (nebo jakkoliv jinak). A nesnažte se „dělat“ něco jiného, co bych nezmínil, něco, o čem si vy nebo někdo jiný myslíte, že to „pomůže“. Nepomůže. Prostě vám to přinese něco, co jste schopni dělat sami o sobě a bude vás to rušit v tom, abyste si byli schopni vychutnat plnost a realitu této zkušenosti. A pokud je to ten případ, měli jste radši zůstat doma. Když jste připraveni nechat být a nepokoušet se „směřovat“ nebo rozšiřovat zkušenost, když vaše ego úspěšně ustoupilo z cesty, takže se nepokoušíte „pozlatit lilii“, jste připraveni zažít to, co dělá Rekonektivní Léčení jiným, co dělá Reconnection reálným.

Jste připraveni přijímat.